Lästid: 3 min

Totalkostnaden för en tjänstebil påverkas av en rad olika faktorer, inklusive värde, modell, miljöklassning och hur mycket bilen ska användas. Även finansieringsformen har stor betydelse, och oftast står valet mellan köp och leasing. Här tittar vi närmare på vad som är värt att tänka på kring att leasa eller köpa en företagsbil.

Att leasa företagsbilen

Leasing kan i många fall vara det mest förmånliga alternativet för företaget. Fordonet belastar inte balansräkningen och du får dra av hela kostnaden för leasinghyran plus halva momsen. Du kan också välja ett leasingavtal som inkluderar service och reparationer, vilket minskar risken för större oförutsedda utgifter.

Finansiell eller operationell leasing

Leasing kan gå till på två olika sätt:

 • Operationell leasing

Operationell leasing är i princip ett sätt att hyra firmabilen. Allt utom drivmedel ingår i avtalet och månadskostnaden är vanligtvis högre. Den högre kostnaden kompenseras dock av en mindre administrativ börda och lägre kringkostnader. Sammantaget ger operationell leasing bättre kontroll över kostnaderna än andra finansieringsformer i utbyte mot en högre totalkostnad.
 • Finansiell leasing

Till skillnad från operationell leasing har finansiell leasing större likheter med ett billån. Företaget står för alla kringkostnader som service och reparationer och när avtalet löper ut kan företaget köpa loss bilen baserat på restvärdet. Om restvärdet är högre än det faktiska marknadsvärdet efter avtalstiden står leasingtagaren för mellanskillnaden. Företaget står med andra ord för en större risk i utbyte mot en lägre totalkostnad.
 
 

Att köpa företagsbilen

Även om leasing är det vanligaste alternativet är det alltid värt att räkna på totalkostnaden för att köpa tjänstebilen. Genom att köpa bilen till företaget och använda den under en längre period går det att minska totalkostnaden väsentligt, men det finns naturligtvis också ett antal nackdelar.

Bilen belastar företagets balansräkning och du behöver göra skattemässiga avskrivningar. Dessutom tillkommer samtliga kostnader för bilägandet, inklusive service, reparationer och besiktning. Också värt att tänka på är att momsen bara är avdragsgill i undantagsfall (när bilen ska gå som taxi, bilskolebil eller begravningsbil).

 

 

För- och nackdelar

 

 

Fördelar

Nackdelar

Operationell leasing

 • Lägre kringkostnader
 • Mindre administration
 • Delvis avdragsgill moms
 • Hög månadskostnad
 • Ofta högre totalkostnad

Finansiell leasing

 • Lägre månadskostnad jämfört med operationell  leasing
 • Delvis avdragsgill moms
 • Högre kringkostnader

Köpa

 • En investering
 • Ofta lägre totalkostnad än leasing
 • Belastar balansräkningen
 • Ej avdragsgill moms
 • Företaget står för alla kringkostnader

 

New call-to-action

Kontakta oss på DBT om du vill diskutera olika finansieringsalternativ.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.