Lästid: 7 min

Det kan vara en snårig djungel att ta sig fram i när du som entreprenör ska finansiera ditt företag. Det finns många olika lösningar t.ex. riskkapital från affärsänglar, investerare, ALMI-lån, factoring och traditionellt banklån. De olika finansieringsalternativen har alla sina för- och nackdelar och passar olika bra beroende på i vilken fas ditt företag befinner sig i och vad pengarna ska finansiera.

Det finns många olika finansieringslösningar när du som entreprenör vill få ditt bolag att växa. Men vilket alternativ är bäst och var i utvecklingscykeln fungerar de olika lösningarna bäst? Vi hjälper dig reda ut det.

Ta hjälp av investerare vid uppstarten

 

För ett nystartat bolag som behöver uppstartskapital passar ofta riskkapital från affärsänglar, investerare eller befintliga ägare bäst. I en uppstartsfas har företaget begränsad track record och risken ofta bedöms som högre. Externa investerare kommer kräva att få betalt för detta risktagande genom att få vara med på uppsidan. Investerare kommer därför att väga potentiella framtida vinster och värdeutveckling mot den eventuella risken av att ditt företag inte lyfter. Investerare kommer att analysera styrkan i affärsidén i kombination med teamets genomförandeförmåga och sedan gå in med pengar i utbyte mot en procentandel av ägandet i verksamheten.

Som nystartat bolag bör du även se över möjligheten till finansieringsstöd från exempelvis Tillväxtverket, Vinnova eller Almi innovationslån. Dessa institutioner erbjuder attraktivt finansieringsstöd till företag som är i uppstartsfasen.

Se över möjligheten till lån när du ska skala upp och växa verksamheten

För att få ett lån behöver du ha kommit en bit på vägen i ditt företagande eftersom banker och andra långivare vill se att din idé fungerar samt att bolaget har en omsättning. Långivare kommer att bedöma bärkraften i verksamheten och återbetalningsförmågan. Rent konkret innebär det att långivarna kommer att bedöma företagets möjlighet att betala räntorna samt förmågan att klara av att betala tillbaka lånet inom en rimlig tid. Långivaren kommer till skillnad från investerare inte vara med och dela på eventuella framtida vinster eller värdeutveckling. Utan får betalt för sin finansiering i form av en förutbestämd ränta. Långivare kommer därför i högre utsträckning att fokusera på den potentiella risken i affären och sannolikheten att du som låntagare kan betala tillbaka.

Med lån undviker du utspädning

Fördelen med tillväxtlån är att det ofta går mycket snabbare än en kapitalanskaffningsrunda med investerare. Men kanske viktigast av allt är att du genom lån får tillgång till tillväxtkapital utan att behöva späda ut ditt ägande. Om du tar in kapital från investerare bör du tänka på att du inte bara får pengar utan även nya ägare. De nya ägarna kan bidra med intressanta och värdefulla nätverk och erfarenheter. Men det är dock viktigt att deras vision om företaget ligger i linje med din annars riskerar detta partnerskap skapa mer friktion och konflikt än värdeskapande. Därför är det viktigt att vara noga med att utvärdera de personer som investerar och säkerställa att ni delar samma syn på företagets framtid.

"Om du har gått in med eget kapital i bolaget visar det att du själv verkligen tror på din idé och att du är villig satsa och dela affärsrisken med finansiären."

 

Alexis Kopylov, VD och grundare av DBT

 

Vikten av ett eget kapital

De flesta finansiärer, både långivare och investerare kommer att värdesätta att du som företagare och ägare satsat egna medel. Hur stor andel av ditt kapitalbehov som du behöver stå för själv beror på typ av finansiering.

Om du har gått in med eget kapital i bolaget visar det att du själv verkligen tror på din idé och att du är villig satsa och dela affärsrisken med finansiären, säger Alexis Kopylov.

 

DBT – alternativ till banken, ALMI Tillväxtlån eller ägarlån

DBT startades med målet att kunna stötta små- och medelstora kassaflödespositiva tillväxtföretag att växa. Grundarna ansåg att det saknades en lösning för det segmentet på marknaden. DBT´s målgrupp är företag i hela Sverige, i alla branscher, förutom fastighetsbranschen, som har en omsättning på 10–150 MSEK. Våra kunders gemensamma nämnare är att de står inför någon form av expansions- eller tillväxtmöjlighet, som de behöver hjälp att finansiera.

Vi ser att det finns ett behov för ett alternativ och komplement till de traditionella banklånen. Små- och medelstora företag i Sverige har idag ett begränsat antal alternativ till finansiering. Här ville vi gå in och möjliggöra fler affärer och tillväxt genom att bidra med finansieringsmöjligheter. Våra kunder både vill och vågar växa, säger Alexis Kopylov.

Genom digitala processer och en kostnadseffektiv strukturfri från föråldrade IT-system och fördyrande kapitaltäckningsregler, har DBT skapat en effektiv, snabbfotad och affärsorienterad kreditprocess.

Vi tror på kombinationen mellan det digitala och det personliga. Genom en digitaliserad process ska det alltid finnas utrymme för det personliga mötet. Och på så sätt skapa en relation och fördjupad förståelse för kunderna, deras verksamhet samt möjligheter och utmaningar. Vi vet att våra kunder värdesätter korta ledtider och snabb återkoppling, säger Alexis Kopylov.

"En kombination av flera finansieringsalternativ över cykeln är ofta nyckeln till att lyckas." 

 

Alexis Kopylov, VD och grundare av DBT 

 

DBT tipar om finansieringslösningar genom företagets olika faser:

  • Tidigt skede/uppstartsfasen – kom så långt som möjligt med egna medel. Komplettera med statliga stödpengar från t.ex. Tillväxtverket, Almi Innovationslån eller Vinnova. Behöver du en större mängd kapital bör du se över möjligheten att få med investerare som kan bidra med kombinationen av pengar samt erfarenheter, specifik branschkunskap och/eller nätverk.
  • När det är dags att skala upp – Se över dina möjligheter till lån som ett alternativ till externa investerare; DBT Företagslån, Almi Tillväxtlån eller lån från banken. Tänk på att ha en tydlig affärsplan med konkreta, finansiella och operationella mål när du presenterar ditt case, för både långivare och investerare.

 

New call-to-action

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.