Boka möte
close button
DBT-57 (kopia)
Hej! Jag heter Thomas och är Client Executive på DBT.

Redo att ta nästa steg i ditt företagande?

DBT erbjuder finansieringslösningar som hjälper företag att realisera sin innovations- och tillväxtpotential.

Berätta mer om era affärsidéer och tillväxtplaner, så hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

DBT-57 (kopia)
Ska vi börja med ditt företag och din e-post?
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
DBT-57 (kopia)
Trevligt att träffa dig!
Vilken tillväxtmöjlighet står du inför just nu?
DBT-57 (kopia)
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
och vi räknar med
att betala tillbaka inom
tid
DBT-57 (kopia)
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för att ta tillväxtresa mot nya höjder.
Inför vårt möte kan du även passa på att ladda ned DBTs Toolbox med några enkla kalkyler och modeller som kan hjälpa oss att se samma affärsmöjligheter som du gör.
DBT-57 (kopia)
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Låt oss ta ett onlinemöte på 20 minuter.
dbt.seInsikterUtvärdera din affärsmodell för lönsam tillväxt

Utvärdera din affärsmodell för lönsam tillväxt

Många företag skulle kunna vara mer framgångsrika om de oftare tog tempen på sin verksamhet för att få nya insikter. Det är viktigt att våga möta de svåra frågorna, ta tag i problemen för att ge företaget växtkraft. Här ger Mireille Andersson och Viveka Andersson från The Council tips om centrala frågor alla ledare för tillväxtbolag bör ställa sig. 

Riskområden att ha koll på

Mirielle och Viveka menar att alla företagare bör ställa sig ett antal frågor om sin verksamhet och även identifiera vilka risker som kan ställa till det för företaget. Allt för att företaget ska nå sin full potential:

1.  Affär, våra produkter och tjänster
 • Har vi rätt produkt- och prismix?
 • Når vi våra säljresultat?
 • Är vi på rätt marknader och med rätt kunder?

2.  Ekonomi, finanser och resultat
 • Har vi koll på likviditeten?
 • Har vi tillräckligt med kapital?
 • Har vi rätt finansiering?

3.  Organisation och ledning

 • Arbetar vi effektivt och organiserat?
 • Har vi ett bra och engagerande ledarskap som tar oss till framgång?
 • Hur bra är vi på att fatta beslut?

Att regelbundet se över dessa frågor gör det enklare att hantera utmaningar och situationer i vardagen. Det gör det också lättare att förutse och förebygga problem och risker i framtiden och på så vis säkra företagets tillväxtmål.


The Council betonar att följande områden är extra viktiga och erbjuder gärna sin hjälp inom dessa:

 • Strategi och affärsutveckling för bästa tillväxt
 • Ekonomi och finans och hur man förbättrar den finansiella strukturen
 • Organisation och ledning - rätt personer som gör rätt saker

 

Nedan får du några handfasta råd.

Ny kursriktning när omvärlden förändras 

Omvärlden förändras ständigt. Det är varje företagares vardag. Digitalisering och ny teknik, regler och lagar, nya tjänster och produkter lanseras och mycket annat händer, som man inte alltid hinner följa med i, säger Mirelle Andersson. Då är det bra att stanna upp och reflektera över sin affär, sin produkt eller tjänst och kanske göra en konkurrent-, en kund- eller en marknadsanalys. Dessa värdefulla insikter kan leda till att strategin revideras och säkerställa att ni återigen är på rätt kurs mot era mål. 

 

Viktiga "komma i håg":

 • Revidera affärsmodellen löpande
 • Hitta någon utanför bolaget som du kan diskutera framtiden med
 • Ta hjälp och investera tid i att prioritera långsiktigt strategiarbete

Många små och medelstora bolag är oroliga för att lånefinansiera sitt företag och kan då gå miste om  möjligheter till tillväxt.

 Mireille Andersson, The Council

Säkra finansieringen är nyckeln

Ett annat centralt område är finansieringen. Många små och medelstora bolag är oroliga för att lånefinansiera sitt företag och kan därför gå miste om möjligheter till tillväxt. En del oroar sig också för att träffa banken och att inte kunna bankspråk, medan de flesta företagare verkligen kan allt i detalj om sin verksamhet. Företagets affärer förstår däremot inte alltid banken, säger Viveka Andersson, ledare med lång bankerfarenhet och att jobba med företagsutveckling bland SME-bolag.
Därför har affärsrådgivaren en viktig roll att spela. En långivare som följer företagets finansiella situation ska ses som en katalysator om något börjar gå åt fel håll.

 

Viktiga insikter:

 • Utan att ta risk vinner man inget 
 • Investera tid, resurser och kompetens för att expandera
 • Lån kan vara bra
Bygg ett starkt team

Alla vet att det är A och O att ha rätt personer på rätt plats, helst ska de vara självgående, effektiva och engagerade. Men så är ju inte alltid fallet. När man är för upptagen med att lösa dagliga problem och ordna leveranser så kanske man missar att bygga och utveckla teamet, vilket kan leda till mindre nöjda medarbetare vilket möjligheten att växa långsiktigt. Utan ett bra lag blir det svårt att lyckas.

 

Viktiga lärdomar:

 • Anpassa organisation, struktur och processer varefter företaget växer
 • Kommunicera så att alla i företaget känner till bolagets mål och jobbar åt samma håll
 • Det är ensamt på toppen så se till att ha en mentor eller sparringpartner
Ta tempen på ditt företag

För att identifiera om ert företag riskerar att misslyckas att nå sina mål, testa om ni håller med om flera av nedanstående påståenden. Annars behöver ni säkert vidta åtgärder redan idag.

 1. Vi ökar omsättningen men generar ingen eller samma låga vinst
 2. Vi har en säljavdelning men lyckas inte få in tillräckligt med kunder 
 3. Vi håller hårt i plånboken och undviker risk.
 4. Det är ensamt på toppen
 5. Vi gör allt för våra anställda men de är ändå inte nöjda
 6. Jag har för mycket att göra så jag aldrig hinner reflektera och tänka på bolagets framtid

Behöver ditt företag stöd och råd hjälper The Council gärna till att analysera dina behov och komma med förslag på prioritering av nästa steg.

 

Kontakta oss på linkedin så tar vi en första kontakt: