Boka möte
close button
DBT-57 (kopia)
Hej! Jag heter Thomas och är Client Executive på DBT.

Redo att ta nästa steg i ditt företagande?

DBT erbjuder finansieringslösningar som hjälper företag att realisera sin innovations- och tillväxtpotential.

Berätta mer om era affärsidéer och tillväxtplaner, så hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

DBT-57 (kopia)
Ska vi börja med ditt företag och din e-post?
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
DBT-57 (kopia)
Trevligt att träffa dig!
Vilken tillväxtmöjlighet står du inför just nu?
DBT-57 (kopia)
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
och vi räknar med
att betala tillbaka inom
tid
DBT-57 (kopia)
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för att ta tillväxtresa mot nya höjder.
Inför vårt möte kan du även passa på att ladda ned DBTs Toolbox med några enkla kalkyler och modeller som kan hjälpa oss att se samma affärsmöjligheter som du gör.
DBT-57 (kopia)
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Låt oss ta ett onlinemöte på 20 minuter.
dbt.seInsikterFunderar du på att köpa företag?

Funderar du på att köpa företag?

Vill du driva ett eget företag men har inte kommit på en bra, egen affärsidé? Att köpa ett etablerat företag kan vara den mest ekonomiska och snabbaste vägen till att bli egen företagare. Under de närmaste åren kommer det att ges stora möjligheter att köpa företag med anledning av fyrtiotalisternas stundande pensionering. Totalt väntas 47 000 företag att behöva säkra en ny ägare om de inte ska behöva lägga ner.

Att köpa ett företag är dock inte helt utan komplikationer. Det är flera aspekter som man som köpare måste tänka på. Det är viktigt att göra en noggrann analys av företaget du planerar att köpa. Inte bara för att bedöma företagets värde utan för att du ska kunna bilda dig en faktabaserad bild av verksamheten idag och dess framtidsutsikter och potential framgent. Ju mer information du har om företaget du avser att förvärva, desto tryggare blir affären för dig. Nedan finner några av de punkter du bör fundera på och hantera inför ett köp.

DBT listar det viktigaste punkterna som du bör tänka på:

Analysera företaget noggrant
Det är ditt ansvar som köparen att du får all den information som behövs för att göra en riktig bedömning. Som köpare bör du genomföra en due diligence, en genomlysning, som t ex omfattar finansiella, juridiska, organisatoriska och produkt- såväl som miljömässiga frågeställningar. Anlita professionell hjälp för de delar av genomlysningen som du känner dig osäker på. En kostnad som kan kännas onödig vid tillfället men som kan bespara dig mycket i det långa loppet. I dina första kontakter med säljaren kan han eller hon kanske vara lite restriktiv med att lämna konkreta uppgifter om sitt företag, vilket kan vara helt förståeligt. För att komma framåt kan de då vara bra att du skriver på en sekretessförbindelse. Det är viktigt att du får svar på alla dina frågor och funderingar så att du kan bilda dig en tydlig bild av det du köper. Några frågor du bör ha svar på är:

  • Hur har företaget utvecklats under senare år och vilka faktorer (interna och externa) har varit avgörande bolagets utveckling de senaste åren?
  • Hur ser affärsmodellen ut; Vilken är primärkundgruppen, vad tjänar man pengar på och vad gör utgör unikiteten i företagets erbjudande?
  • Vilka är svagheterna i verksamheten? Finns det t.ex. stora kund- eller leverantörsberoenden?
  • Hur ser organisationen ut och vad händer när nuvarande ägare lämnar? Vad ska säljaren göra efter försäljningen? Behövs en konkurrensklausul?

Underskatta inte konkurrensen
En av de vanligaste svagheterna i en affärsanalys är synen på konkurrenter. Gör en noggrann analys av företagets konkurrenter. Fokusera på att identifiera i vilket avseende köpobjektet skiljer sig från konkurrenterna. Vad gör konkurrenterna som är bra? Finns det saker du kan lära av konkurrenterna? Vilka är deras svagheter och därmed dina möjligheter? I många fall kan det vara värdefullt att prata direkt med kunder, konkurrenter och leverantörer för att få en extern syn på bolaget och marknaden. Om säljaren inte vill dela med sig av kontaktuppgifter så tveka inte att göra din egna mystery shopper undersökning. Lyft på luren eller varför inte besöka verksamheten, konkurrenter och eventuella kunder?

Få allting skriftligt
När du och säljaren har kommit fram till en överenskommelse är det viktigt att denna dokumenteras i ett köpeavtal så att inga missförstånd uppstår i framtiden. Som köpare är det viktigt att du får garantier för att lämnad information är riktig, skatter är betalda, att bolaget inte är inbegripet i några tvister och mycket annat. Den som tar initiativet till att formulera avtalet kan ibland ha en fördel av detta. Anlita professionell hjälp för att skriva eller granska köpeavtalet.

Vinsten viktig del av värderingen
Ett företags värde är helt beroende av de framtida vinster bolaget kan generera. Det är genom bolagets vinst och kassaflöde som du får avkastning på det kapital som du satsar genom att köpa bolaget. Det är därför viktigt att du gör en budget för verksamheten så att du får en uppfattning om hur stor vinsten blir om allt går som du har tänkt. Som tumregel kan den justerade genomsnittliga årsvinsten gånger 3-7 användas som värderingsmultipel för mindre onoterade företag. En alternativ värderingsmodell är att se till företagets substansvärde. En substansvärdering kan sägas utgå från företagets balansräkning. Förenklat innebär det att värdet är uppgår till företagets tillgångar minus skulder, avsättningar och latenta skatteskulder.

Säkra finansieringen i ett tidigt stadie
Många företagsöverlåtelser stupar på att det inte går att ordna finansiering. Som köpare är det därför viktigt att du på ett tidigt stadium i förhandlingarna undersöker dina möjligheter att finansiera företagsförvärvet. Tänk på att räntesatsen på lånet beror på vilken risk långivaren tycker att det är att låna ut pengar till ditt företag. Den risken beror på återbetalningsförmåga och vilken säkerhet som du kan ställa för lånet. Långivare kommer även att titta på hur stor del av köpet du ämnar finansiera med egna medel. Bankerna finansierar t.ex. sällan mer en halva köpeskillingen. I vissa fall kan säljaren ligga kvar med en del av köpeskillingen i form av så kallad säljarrevers. För dig som köpare kan detta vara värdefullt då du på detta sätt knyter säljaren till dig under en övergångsperiod och därmed kan säkra ett framgångsrikt överlämnande. Dessutom reducerar du din risk genom att du inte behöver betala allt på en gång utan kan dela framtida risk/reward med säljaren.

Hitta ditt drömföretag redan idag
Många företag säljs via företagsmäklare som t.ex. Länia eller Tactic för att nämna några. Vidare utannonseras företag i affärstidningar och på speciella sajter på Internet. Bolagsplatsen.se är Sveriges största marknadsplats för företagsöverlåtelser med 90-95% av Sveriges företagsmäklare anslutna till sin tjänst. Många företag säljs också genom en initierad direktkontakt mellan köpare och säljare. Söker du ett företag i en speciell bransch kan du också ta kontakt med specifika företag och visa ditt intresse för ett förvärv.

DBT hjälper dig med finansieringen – tillsammans möjliggör vi affärer!
Vi på DBT har lång erfarenhet av entreprenörskap, företagsbyggande och finansiering. Som låntagare hos DBT tar du del av vår samlade erfarenhet och tillsammans hjälper vi dig att nå dina mål. Vi vet vikten av att ha en finansiell partner utanför ägarkretsen, som förstår affären, är flexibel och snabbfotad. DBT erbjuder Förvärvslån som täcker delar eller hela köpeskillingen. Vi lånar ut 2-20 MSEK i upp till 5 år.

Prenumerera på DBTs nyhetsbrev.