close button
DBT-57 (kopia)
Hej! Jag heter Thomas och är Client Executive på DBT.

Redo att ta nästa steg i ditt företagande?

DBT erbjuder finansieringslösningar som hjälper företag att realisera sin innovations- och tillväxtpotential.

Berätta mer om era affärsidéer och tillväxtplaner, så hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

DBT-57 (kopia)
Ska vi börja med ditt företag och din e-post?
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
DBT-57 (kopia)
Trevligt att träffa dig!
Vilken tillväxtmöjlighet står du inför just nu?
DBT-57 (kopia)
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
och vi räknar med
att betala tillbaka inom
tid
DBT-57 (kopia)
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för att ta tillväxtresa mot nya höjder.
Inför vårt möte kan du även passa på att ladda ned DBTs Toolbox med några enkla kalkyler och modeller som kan hjälpa oss att se samma affärsmöjligheter som du gör.
§§
DBT-57 (kopia)
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Låt oss ta ett onlinemöte på 20 minuter.
dbt.seInsikterAdvisory Board – ett bollplank för att skala upp företaget snabbare

Advisory Board – ett bollplank för att skala upp företaget snabbare

Alla företag går igenom olika faser och ditt bolag kommer sannolikt ställas inför ett antal särskilt viktiga frågeställningar från tid till annan. Det kan handla om företagets strategiska överväganden, om ekonomiska förhållanden, risker, tillväxtplaner, kompetensförsörjning etc. I dessa fall kan en mentor eller ett rådgivningsteam vara bra att knyta till sig - för en konfidentiell diskussion kring utmaningarna som ni som företag står inför.

I många fall står grundare och ägare i det medelstora företaget ofta ensamma med bryderier som uppkommer i en fas av tillväxt, eller stagnation också för den delen. Just i dessa kritiska lägen är det viktigt att ha ett externt bollplank för att kunna ha en konfidentiell diskussion om särskilt viktiga frågor, utan att behöva oroa personalen på företaget.

Komplement till dyra konsulter

Man kan säga att en sådan rådgivande grupp, så kallat ”Advisory Board Team”, är i vissa delar likvärdigt med en styrelse, men med den stora skillnaden att styrelsen har lagstadgade skyldigheter och regler med strikt ansvar och tillsynsplikt – såväl juridiskt som finansiellt. Ett sådant team förstärker den befintliga styrelsen, men behöver inte ta upp tiden med formalia, utan kan istället helhjärtat ägna sig åt att lösa prioriterade problem. Denna lösning kan på så sätt bidra till tillväxt i ditt företag, utan att betala för dyra konsultprogram. Arbetsinsatsen som mentor eller rådgivare kan också vara mer flexibel och även mer operativ för avgränsade uppgifter.

Lösning för start-ups som ännu inte har någon styrelse

Entreprenörer, särskilt i nystartade eller små företag, behåller ofta kontrollen över sin verksamhet, och väljer då att inte inrätta en styrelse med formellt ansvar och befogenheter. Vid de tillfällena är ett Advisory Board Team en mer lämplig lösning.

PerMöllerLjusBakgrund

Provecus, är ett företag som stöttar många tillväxtbolag där DBT träffat Per Möller som ofta arbetar med bolag i tillväxt:

"Vanligaste formen är att företaget tar in personer med kompletterande erfarenheter och specialistkunskaper som stödjer ledning, vd och ägare i företagets tillväxtfas, säger Per Möller, rådgivare och grundare av Provecus. Företaget behöver erfarna personer kan även bidra med branscherfarenhet och kan öppna dörrar för nya affärsmöjligheter. Det kan handla om några få eller en handfull personer, som samlas till väl förberedda arbetsmöten vid ett antal tillfällen under verksamhetsåret."

 

"Det är vanligt att företag tar in personer med kompletterande erfarenheter och specialistkunskaper som stödjer ledning, vd och ägare i företagets tillväxtfas. Start-ups behöver erfarna personer kan även bidra med branscherfarenhet och kan öppna dörrar för nya affärsmöjligheter."

Per Möller, medgrundare av Provecus

Vad blir uppgiften och vad får företaget?

Ett ”Advisory Board Team” kan även fungera mer operativt och ges ofta utvalda ansvarsområden, exempelvis:

  • utveckla en förståelse för affärs-, marknads- och branschtrender
  • ge kloka råd i frågor som tas upp av ägare / styrelseledamöter eller ledning
  • ge opartiska insikter och idéer ur ett nytt perspektiv
  • fungera som en resurs för chefer
  • tillhandahålla nätverk
  • utföra riktade analyser och ta fram branschrapporter
  • ge kunskap för styrning som möjliggör hållbar tillväxt av företaget
  • utmana ledningen till mer offensiva målsättningar

Grunden omfattar regelbundna möten ett antal gånger per år med en fast agenda som följs upp och följs i form av en handlingsplan. Mötena förbereds med utsänt material precis som en traditionell formell styrelse. Sekretess gäller alltid för den information som diskuteras vid möten.

Provecus erbjuder olika paketlösningar med fasta priser för uppstartfasen samt för löpande samarbeten, exempelvis genom en kvalificerad rådgivare som del av Advisory Board Team på fast månadsarvode. På så sätt blir det en kostnadseffektiv lösning och företaget får samtidigt tillgång till värdefulla insikter och viktig expertis som hjälper till i uppskalningsfasen.

DBT träffar ofta företag som söker en tillväxtpartner när vi diskuterar olika finansieringslösningar - som är vår primära expertis. Står ditt företag redan inför en tillväxtmöjlighet? BOKA MÖTE HÄR

 

När det gäller mer strategiska frågeställningar eller utformning av konkreta tillväxtplaner kan rådgivningstjänster liknande att inrätta ett Advisory Board Team vara ett bra komplement. Läs mer om Provecus.