Många företag har som mål att växa och slå sig in på nya marknader. Inför en expansion så finns det flera viktiga punkter att hålla koll på för att undvika fallgropar på vägen. DBT listar här sina bästa tips när du vill växa på ny marknad.

Välj rätt marknad

När du har bestämt dig för att expandera och slå dig in på en ny marknad är noga förberedelser en viktig framgångsfaktor. Utan en noggrann analys är det inte alltid helt självklart var dina förutsättningar är som mest gynnsamma. Därför är det viktigt att lägga tid på att samla kunskap om den marknad som du vill expandera på. Exempelvis behöver du reda ut saker som konkurrenssituationen, potentiella kundunderlag, valda kundsegments specifika preferenser samt potentiella samarbetspartners. Ska du etablera ditt företag utomlands så kan också kulturella skillnader ha en stor betydelse.

Ett enkelt tips när du vill expandera är att välja en närliggande marknad. Då din nuvarande affärsidé fungerar på din befintliga marknad så är chansen stor att den även kommer fungera bra på närliggande marknader. Väljer du en närliggande marknad kan du även i många fall i stort sett kopiera ditt koncept rakt av och på så sätt snabbt komma igång på den nya marknaden.


Välj rätt affärsmodell

Även om det vanligtvis är mest effektivt att översätta din nuvarande affärsmodell till den nya marknaden så finns det flera olika alternativ vid en utlandsetablering. Beroende på bransch och marknadssituation kanske du exempelvis har större möjlighet att lyckas som grossist än med direktförsäljning. När det gäller e-handel har exempelvis Amazon varit framgångsrika i att knyta till sig företag som vill använda deras plattform för att nå ut på nya marknader. Franchising eller joint venture är ytterligare alternativ. Att konkurrenssituationen ser ogynnsam ut för din nuvarande affärsmodell är med andra ord ingen anledning att ge upp hoppet. Just ditt bolags varumärke eller produkt kan vara helt rätt för en ny marknad. Därför kan det vara bra att börja i en region och därefter skala upp när du ser att det fungerar.

 

Ett enkelt tips när du vill expandera är att välja en närliggande marknad. Då din nuvarande affärsidé fungerar på din befintliga marknad så är chansen stor att den även kommer fungera bra på närliggande marknader.

 

 

Välja rätt bolagsstruktur

Om planen i första hand är att bedriva export av tjänster eller produkter till utlandet i begränsad omfattning är det oftast inte nödvändigt att förändra bolagsstrukturen på kort sikt. Något som däremot kan påverka är den skattemässiga situationen och regelverket på den marknaden du vill expandera till. Tull och andra avgifter kan göra det mer förmånligt att etablera ett dotterbolag i landet.

 

Anställa personal

För många SME-bolag är det kanske inte det första steget vid en expansion att anställa ny personal. Att pröva sig fram i mindre skala och låta pusselbitarna falla på plats i efterhand kan vara en mer trygg lösning. I många branscher kan de ofta vara bra att till en början anlita konsulter som har kännedom om den nya marknaden och som kan hjälpa till vid etablering eller expansion. Genom att sedan anställa personer som har kännedom om marknaden kommer mycket på köpet som exempelvis kunskap om kulturen, regelverk och språkliga barriärer.

bok-sidan

 

Tull, skatt och moms vid export

Försäkra dig om att du är påläst kring de regelverk som existerar i det land du vill etablera din verksamhet. Framför allt är export av varor till länder utanför EU - omgärdat av en rad regler och internationella avtal. Inte heller inom EU är regelverket helt intuitivt. Reglerna ser olika ut i olika länder. Vid handel med andra företag behöver du till exempel ha koll på VAT-nummer och vid export till privatpersoner behöver du momsregistrera dig om du passerar en så kallad omsättningströskel. Ska du ha svensk personal som ska jobba på det nya kontoret utomlands kommer det även vara viktigt att kontrollera reglerna kring detta - bland annat skattskyldighet samt skyldighet att registrera, rapporter och deklarera.

 

Finansiering

Ett företagslån kan göra stor skillnad vid en utlandssatsning. Oavsett om du vill bredda utbudet eller om siktar på en utlandsetablering kan en trygg finansieringspartner minska trösklarna till dina nya marknad. Boka möte idag med någon av våra lånespecialister så hjälper vi dig vidare.

 

 

New call-to-action