Bokföra lån - så här hanterar du företagslån i bokföringen

Lästid: 2 min

Bokföra lån - Ett lån är inte svårare att bokföra än andra affärshändelser, men några saker sticker ut och kan vara bra att tänka på. Exempelvis ska kortfristiga och långsiktiga lån bokföras på olika konton. Detsamma gäller bank- och räntekostnader, som till skillnad från amortering är avdragsgilla kostnader.

I tider av årsbokslut och arbete med att summera föregående år kan det vara viktigt att fundera på att alla kostnader och skulder bokförs på bästa sätt. Här ger vi råd hur du hanterar ett företagslån redovisningen.

Vanliga konton för bokföring av lånekostnader

Till kategorin kortfristiga lån räknas skulder som skall betalas tillbaka inom ett år och ska bokföras på ett 28-konto, t.ex. 2840 (Kortfristiga låneskulder). Långfristiga lån är de lån som har en längre återbetalningstid än ett år och ska bokföras på ett 23-konto, t.ex. 2350 (Andra kortfristiga skulder till kreditinstitut).

Ränteutgifter för långfristiga skulder bokförs på konto 8410 (Räntekostnader för långfristiga skulder) och för kortfristiga skulder på konto 8420 (Räntekostnader för kortfristiga skulder).

Alla eventuella övriga kostnader för lånet, som uppläggnings- faktura- eller påminnelseavgifter, bokförs på konto 6570 (Bankkostnader).

 

Så här gör du

Ett nytecknat kortfristigt lån på 100 000 kr med en uppläggningsavgift på 1% av lånebeloppet (1000 kr) kan alltså bokföras så här:

Konto

Benämning

Debet

Kredit

2840

Kortfristiga låneskulder

 

100 000

1930

Företagskonto

100 000

 

6570

Bankkostnader

1 000

 

 

Om lånet ska betalas av med rak amortering under fem månader (20 000 kr) och räntan är 5% (417 kr) bokförs första avbetalningen så här:

Konto

Benämning

Debet

Kredit

2840

Kortfristiga låneskulder

20 000

 

8420

Räntekostnader för
kortfristiga skulder

417

 

1930

Företagskonto

 

20 417

 

andreas-ludwig

 

Bokföring av ett privat lån till företaget

Om företaget lånat pengar av dig eller annan delägare ska du inte använda samma konton som om lånet kom från en bank eller ett finansinstitut. Använd istället konto 2393 (Lån från närstående personer, långfristig del). Räntan bokförs däremot likadant på konto 8410 (Räntekostnader för långfristiga skulder).

Tänk på att privat utlåning till eget bolag omfattas av en rad begränsningar. Det måste föreligga ett verkligt kapitalbehov i företaget och räntan får som högst vara "marknadsmässig", vilket brukar innebära statslåneräntan + 1–3%. Om Skatteverket bedömer att räntan är för hög kan den anses som utdelning eller lön.

 

New call-to-action

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.