Säkerheter vid företagslån - varför behövs det?

Lästid: 5 min

Säkerheter är en förutsättning för att få ett företagslån beviljat - DBT Capitals jurist Emil Danielsson förklarar varför säkerheter behövs och hur du kan identifiera vilka sorters säkerheter som finns i ditt bolag som kan hjälpa dig säkra lånefinansiering.

Varför behövs säkerheter för ett företagslån? 

När du som företagare söker lånefinansiering är det vanligt att du blir tillfrågad vilka säkerheter ditt företag kan ställa. Säkerheter innebär olika typer av garantier och tillgångar som långivaren kan använda om du inte kan uppfylla dina betalningsåtaganden.

När du ansöker om ett företagslån överväger du vilka säkerheter du kan ställa för lånet. Därefter bedöms säkerheternas uppskattade värde och ju högre säkerhetens värde är i förhållande till lånet, desto bättre är dina chanser att få lånet godkänt.

Borgen, panter eller inteckningar - olika slags säkerheter

Det finns flera olika typer av säkerheter som kan ställas i samband med ett företagslån - vilken sorts säkerhet som kan vara aktuellt diskuteras fram med bolaget du tar upp ett lån från under ansökningsprocessen.

Fastigheter  är en vanlig form av säkerhet. Detta kan inkludera bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter eller mark.

Personlig borgen innebär att en individ, oftast en ägare i företaget som söker lånet, personligen garanterar återbetalningen av ett lån, eller delar av ett lån, som tas av företaget, och därmed blir borgensman för företaget i förhållande till långivaren. Oftast är en personlig borgen begränsat till ett visst och i förhand bestämt belopp, och det är inte ovanligt att om det är flera företrädare eller ägare till ett bolag som gemensamt delar på borgensansvaret.

Aktiepant innebär att ägaren i ett företag ställer sina aktier i företaget som säkerhet för ett lån. Det innebär att långivaren kan ta över ägandet eller sälja de pantsatta aktierna för att täcka en eventuell kreditförlust, i den händelse att låntagaren inte kan återbetala lånet. 

Moderbolagsborgen är när moderbolaget i en företagskoncern går i god för de åtaganden som ett dotterbolag åtar sig som låntagare. I en situation där dotterbolaget inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden för låneavtalet, så kommer moderbolaget att vara ansvarigt för återbetalning av skulden. Därför granskar DBT om det företaget som ansöker om lånefinansiering tillhör en koncern, i vilket fall hänsyn tas till koncernen som en helhet.

Företagsinteckningar innebär att företagets tillgångar som ingår i den löpande verksamheten kan pantsättas som säkerhet för lånet. När det gäller en företagsinteckning finns olika typer av företagstillgångar som inkluderas:

  • Utrustning såsom maskiner, produktionsutrustning samt andra företagsrelaterade anläggningar - ofta förekommande för producerande industribolag
     
  • Fordon såsom lastbilar, bilar eller industriella maskiner 
  • Inventarier och lager som ägs av företaget

  • Kundfordringar som innefattar samtliga av bolagets utestående kundfordringar och fakturor
  • Immateriella tillgångar såsom varumärken, patent eller upphovsrätter av värde 
Med det sagt så finns det också tillgångar som inte ingår i en företagsinteckning: 
  • Aktier och andra finansiella instrument exempelvis aktier i dotterbolag eller andra typer av finansiella instrument
  • Företagets kassa 
  • Egendom som är specifikt pantsatt - Företagsinteckningen är en generell säkerhet som innefattar ovan nämnda tillgångar, men för det fall någon av dessa tillgångar pantsatts specifikt ingår dessa inte i företagsinteckningen. Ett exempel kan vara om du som låntagare upptagit factoring-finansiering i förhållande till dina fakturor, där finansiären tar säkerhet över specifika fakturor/kundfordringar. I fall som dessa fall kommer kundfordringar av det slaget inte räknas till företagsinteckningen. 

Hur vi arbetar med säkerheter på DBT Capital

Vi förstår att alla företag är unika och har olika finansiella förutsättningar, och vårt mål är att hitta den bästa möjliga lösningen för varje ansökande bolags specifika förutsättningar och omständigheter.

Oavsett om du har ett stort varulager, mycket kundfordringar, utrustning, en avancerad teknisk plattform, en fastighet eller ett briljant patent, så är vi redo att samarbeta med dig för att utforma ett säkerhetspaket och lån som passar ditt företags behov och mål, och din eller dina partners gemensamma syn på ansvaret som kommer med lånet.

Vi vill vara det självklara valet för företag som vill säkra lånefinansiering där vår flexibilitet och kapacitet att arbeta med olika typer av säkerheter gör oss till det ideala valet för företag som vill ha skräddarsydda lösningar för långsiktig finansiering av sin verksamhet.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan skräddarsy en finansieringslösning som är bäst anpassad för just din verksamhet.

Emil 1x1

     

 

   Emil Danielsson

   Legal Counsel, DBT Capital 

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.