close button
DBT-57 (kopia)
Hej! Jag heter Thomas och är Client Executive på DBT.

Redo att ta nästa steg i ditt företagande?

DBT erbjuder finansieringslösningar som hjälper företag att realisera sin innovations- och tillväxtpotential.

Berätta mer om era affärsidéer och tillväxtplaner, så hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

DBT-57 (kopia)
Ska vi börja med ditt företag och din e-post?
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
DBT-57 (kopia)
Trevligt att träffa dig!
Vilken tillväxtmöjlighet står du inför just nu?
DBT-57 (kopia)
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
och vi räknar med
att betala tillbaka inom
tid
DBT-57 (kopia)
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för att ta tillväxtresa mot nya höjder.
Inför vårt möte kan du även passa på att ladda ned DBTs Toolbox med några enkla kalkyler och modeller som kan hjälpa oss att se samma affärsmöjligheter som du gör.
§§
DBT-57 (kopia)
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Låt oss ta ett onlinemöte på 20 minuter.
dbt.seFöretagslånUtöka teamet

Behöver du ett större team för att ta verksamheten till nästa nivå?

Har du omfattande orderingång men för få händer och begränsad likviditet? DBT erbjuder trygga finansieringslösningar med transparenta villkor för företag som vill bli större. Vi prioriterar långsiktighet, personlig kontakt och erbjuder hög kompetens kring företagande.

När ska jag söka finansiering för att utöka teamet?
ida-dator

Det är inte ovanligt att bolag hamnar i en situation där tillväxtmöjligheterna finns men inte kan utnyttjas. Företaget kan exempelvis får fler uppdrag än det kan hantera, eller en kraftigt ökad orderingång på grund av olika tillfälligheter. Om bolagets likviditet eller tillgängliga kapital för tillfället inte kan täcka ökade personalkostnader trots goda prognoser kan ett företagslån vara rätt lösning för att säkra tillväxten.

 

Det kan också vara så att kompetensen inom företaget behöver förstärkas för att utveckla verksamheten. Eller att förbereda för ett generationsskifte som säkrar morgondagens affärer och konkurrenskraft på marknaden.

 

Att utöka personalstyrkan är viktiga beslut som inte bör skyndas fram, men rekrytering är inte det enda alternativet. När tiden är knapp kan bemanning eller att köpa in konsulttjänster vara mer fördelaktigt.

Rekrytering eller bemanning?
lampor-olika-farger

Alternativet till rekrytering är att hyra in personal, vilket kan vara mer fördelaktigt beroende på situationen i ditt företag för närvarande.

 

Om du vet exakt vad du behöver, som att anlita en sommarvikarie eller ersätta en anställd som är föräldraledig, är valet enkelt. Men i många fall är det allt annat än självklart hur situationen kommer att utvecklas. Kanske är det oklart hur orderingången ser ut i framtiden, eller så är du osäker på om du hittat rätt person till rätt plats.

 

Förenklat är rekrytering det starkaste alternativet för att fylla ett långsiktigt behov, medan bemanning eller projektanställning är bättre för de tillfälliga.

 

Det ena utesluter dock inte det andra. I många fall kan du utnyttja bemanningsföretag eller projektanställningar som del i en rekryteringsprocess. Att projektanställa eller hyra in personal kan fungera som provanställningar, något som är särskilt användbart när du behöver anställa någon du inte känner sedan tidigare.

Vilka är för- och nackdelarna med olika anställningsformer?
bok-sidan

Tillsvidareanställning, även känd som fast anställning, är den anställningsform som är huvudregel i det svenska regelverket (lagen om anställningsskydd, LAS) och gäller alltid om inget annat avtalats.

 

De flesta företag har som rutin att avtala om provanställning, som ger dig som arbetsgivare möjlighet att lära känna och utvärdera personen som anställts. Om inget kollektivavtal säger annat kan en sådan prövoperiod vara i upp till sex månader. Det går däremot inte att använda sig av provanställning om personen exempelvis varit anlitad som vikarie innan.

 

Den andra huvudtypen av anställningsform är tidsbegränsad anställning och den innefattar alla övriga anställningsformer, inklusive vikariat, säsongsanställning och allmän visstidsanställning. Så kallad timanställning är ingen egentlig anställningsform och deltidsanställning räknas antingen som tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning.

 

Tänk på att det är du som arbetsgivare som måste kunna bevisa att anställningsformen är tidsbegränsad i händelse av en konflikt. Därför är det viktigt att ha ett komplett anställningsavtal på plats från dag ett.

Vad bör finnas med i anställningsavtalet?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har arbetsgivare en så kallad informationsplikt för alla anställningar som varar tre veckor eller längre. Det du alltid måste informera om är:

 • Namn och adress till arbetsgivaren och den anställda.
 • Tillträdesdag.
 • Arbetsuppgifter – Titel eller yrkesbenämning.
 • Anställningsform – Tillsvidare (ange även uppsägningstid), tidsbegränsad (ange slutdatum och andra villkor) eller provanställning (ange prövotid).
 • Arbetsplats.
 • Normal arbetstid – Längden på en normal arbetsvecka eller arbetsdag.
 • Lön och eventuella förmåner som friskvård, bil m.m.
 • Information om försäkringar.
 • Löneperioder – Hur ofta lönen ska betalas ut.
 • Semestervillkor.
 • Eventuellt kollektivavtal.
 • Eventuella villkor för utlandsjobb.

 

Andra viktiga saker att detaljera i anställningsavtalet är:

 • Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna – Arbetstagaren ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av anställningsavtalet och det är viktigt att beskriva utförligt vad som förväntas. Om arbetsuppgifterna är otydligt beskrivna kan det råda delade meningar om hur de ska tolkas.
 • Lojalitetsplikt och tystnadsplikt – Lojalitetsplikt innebär att den anställda ska sätta arbetsgivarens intresse före sitt eget, även under uppsägningstiden. Tystnadsplikten kan exempelvis gälla uppgifter som direkt eller indirekt kan skada företagets konkurrenssituation. 
 • Konkurrensförbud – Att arbetstagaren inte bedriver konkurrerande verksamhet under anställningstiden är en del av lojalitetsplikten, men kan också detaljeras separat. Man kan också avtala om att den anställde, under en begränsad period efter avslutad anställning, inte får starta konkurrerande företag.
Kan jag finansiera inköp av konsulttjänster?
bok-upp-mindre

En del bolag känner att de stagnerar i sin nuvarande affärsmodell och kommer inte vidare. Nuvarande personalstyrka kan helt enkelt inte ta företaget till nästa nivå parallellt med befintlig affärsverksamhet. Att då köpa in kompetenser som utvecklar ditt företag och ger möjligheter till nya intäkter kan vara ett bra alternativ för att skynda på tillväxten. Det gäller kanske att fånga en ny affärsidé och ta den till marknaden innan någon annan gör det. Att då tillfälligt stärka upp teamet är en viktig investering som bygger en bra plattform så företaget kan vara fortsatt livskraftigt även i framtiden.

Ulrika-Valassi-mindre

Behöver ditt företag skapa tillväxt genom större team eller ny kompetens? Ansök om fötagslån idag

Steg 1 av 3
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
Steg 2 av 3
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
Steg 3 av 3
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för tillväxtresa mot nya höjder.
Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering.

Tillväxt
alexis-andreas-mote
Det är människorna som bygger företaget.
Läs artikel

"Om bolagets tillgängliga kapital för tillfället inte kan täcka ökade personalkostnader, trots goda prognoser, kan ett förmånligt lån vara rätt lösning för att säkra tillväxten."

Ulrika Valassi
Head of Risk, DBT

Tillväxt
Tall Graphic Dark
35%
av Sveriges företag har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren.