Väx på ny marknad

Vi hjälper dig att ta nästa steg i expansionen.

Väx på ny marknad

Vidga vyerna med smart finansiering

Oavsett om du vill bredda utbudet eller siktar på en utlandsetablering kan en trygg finansieringspartner bidra till att minska trösklarna till din nya marknad. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i expansionen.
Hur väljer vi rätt marknad?
Förberedelsefasen är den kanske viktigaste framgångsfaktorn inför en utlandssatsning eller breddning på din nuvarande marknad. Eftersom din affärsidé fungerar idag ligger alla närliggande marknader nära till hands, men utan en noggrann analys är det inte alltid självklart var förutsättningarna är mest gynnsamma.

Lägg tid på att samla in kunskap om den marknaden du vill expandera till. Red ut saker som konkurrenssituation, potentiellt kundunderlag, valda kundsegmentets specifika preferenser och potentiella samarbetspartners. Vid etablering i andra länder kan också kulturella skillnader ha stor betydelse.
Befintlig eller uppdaterad affärsmodell?
Även om det vanligtvis är mest effektivt att översätta din nuvarande affärsmodell till den nya marknaden finns det flera olika alternativ till en utlandsetablering. Beroende på bransch och marknadssituation kanske du exempelvis har större möjligheter att lyckas som grossist än med direktförsäljning. När det gäller e-handel har exempelvis Amazon varit framgångsrika i att knyta till sig företag som vill använda deras plattform för att nå ut på nya marknader.

Läs artikel om Amazons intåg i Sverige här.

Franchising eller joint venture är ytterligare alternativ. Att konkurrenssituationen ser ogynnsam ut för din nuvarande affärsmodell är med andra ord ingen anledning att ge upp hoppet. Just ditt bolags varumärke eller produkt kan vara helt rätt för en ny marknad. Därför kan det vara bra att börja i en region och sedan skala upp när du ser att det verkar fungera.
Nytt bolag, dotterbolag eller filial?
Om planen i första hand är att bedriva export av tjänster eller produkter till utlandet i begränsad omfattning är det oftast inte nödvändigt förändra bolagsstrukturen på kort sikt. Något som däremot kan påverka är den skattemässiga situationen och regelverket på den marknad du vill expandera till. Tull och andra avgifter göra det mer förmånligt att etablera ett dotterbolag i landet.
Behöver jag ny personal?
För många mindre och medelstora företag är kanske inte den första tanken kring en expansion att anställa ny personal. Att pröva sig fram i mindre skala och låta pusselbitarna falla på plats efterhand kan vara en tryggare lösning. I många branscher är det en bra idé att först anlita konsulter som har fullständig kännedom om marknaden och kan hjälpa dig med nyetablering eller expansion. Genom att anställa lokal personal kommer förstås mycket på köpet i form av kunskap om kulturen, regelverk och språkliga barriärer.
Hur fungerar tull, skatter och moms vid export?
Försäkra dig om att du är grundligt påläst kring skatter och regelverk i det land där du vill etablera verksamheten. Exempelvis är export av varor – framför allt till länder utanför EU – omgärdat av en rad olika regler och internationella avtal. Inte heller inom EU är regelverket helt intuitivt. Vid handel med andra företag behöver du t.ex. ha koll på VAT-nummer och vid export till privatpersoner behöver du momsregistrera dig om du passerar en så kallad omsättningströskel.
Vilka övriga typer av finansieringsstöd finns att få?
Ett företagslån kan göra stor skillnad för din utlandssatsning, men du kan också ha stora möjligheter att komplettera med andra typer av ekonomiskt stöd. Ett par exempel är Affärsutvecklingscheckar för företag med 2–49 anställda och subventionerad utbildning genom Business Sweden.

Företagande

Finansiera tillväxten - så väljer du rätt

Det finns många olika finansieringslösningar när man som entreprenör vill få sitt bolag att växa. Men vilket alternativ är bäst och var i utvecklingscykeln fungerar de olika lösningarna?

Läs mer om hur du väljer rätt finansiering där ditt företag befinner sig nu.

White paper

Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering.