close button
DBT-57 (kopia)
Hej! Jag heter Thomas och är Client Executive på DBT.

Redo att ta nästa steg i ditt företagande?

DBT erbjuder finansieringslösningar som hjälper företag att realisera sin innovations- och tillväxtpotential.

Berätta mer om era affärsidéer och tillväxtplaner, så hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

DBT-57 (kopia)
Ska vi börja med ditt företag och din e-post?
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
DBT-57 (kopia)
Trevligt att träffa dig!
Vilken tillväxtmöjlighet står du inför just nu?
DBT-57 (kopia)
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
och vi räknar med
att betala tillbaka inom
tid
DBT-57 (kopia)
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för att ta tillväxtresa mot nya höjder.
Inför vårt möte kan du även passa på att ladda ned DBTs Toolbox med några enkla kalkyler och modeller som kan hjälpa oss att se samma affärsmöjligheter som du gör.
§§
DBT-57 (kopia)
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Låt oss ta ett onlinemöte på 20 minuter.
dbt.seFöretagslånSatsa hållbart Grön finansiering för att möta klimatomställningen | DBT

Möt klimatomställningen och bli mer hållbar i verksamheten

Att möta nya klimat- och miljökrav, eller se till att verksamheten lever upp till olika hållbarhetscertifieringar, kräver ofta investeringar. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med finansieringen för att ställa om och anpassa din verksamhet mot en mer hållbar framtid.

Hur anpassar jag verksamheten till hållbarhetsmålen?
E-WEB-Goal-13-mindre

Det pratas mycket om hållbarhet. Men vad görs egentligen hos företagen för att anpassa verksamheten så att vi på riktigt kan nå FN:s 17 mål? Alla företag måste ställa om förr eller senare då många regleringar införs inom såväl miljöområdet som andra samhällspåverkande delar t.ex. jämställt arbetsliv, etik i näringslivet, transparens i rapportering och så vidare.

Framför allt är det viktigt att möta hållbarhetsutmaningarna för att skapa ett långsiktigt värde för bolaget. Många kunder väljer att inte längre handla från företag där inte man inte delar värderingar eller lämnar tvärt då en skandal fläckat ner ett bolags varumärke. 

Hållbart företagande handlar om att se bortom enbart ekonomiska nyckeltal för att minska sin klimatpåverkan, agera etiskt och socialt riktigt, och att rusta företaget för att klara kriser. Det ger företaget en effektiv resursanvändning, ökad konkurrenskraft och gör det robust inför framtiden. En lärdom för många är nu att det är en risk för företaget att inte satsa på hållbarhet. Läs om fler insikter och tips på hur du kan tänka i DBTs artiklar om hållbarhet och riskhantering.

Vad är ett ”impact bolag”?
E_SDG_poster_UN_emblem_PRINT 2020-1-mindre

Ett impact bolag är ett företag vars affärsidé går ut på att lösa samhällsproblem relaterade till FN:s 17 hållbarhetsmål. Investeringar i den här typen av bolag blir allt hetare på kapitalmarknaden då allt fler konsumenter omfamnar och gärna handlar från dessa företag samt att dessa bolag bygger långsiktiga hållbara värden. Pensionsfonder med hållbar inriktning blir allt vanligare vilket gör att det finns tillgång till kapital som investeras i bolag som jobbar på ett grönt, etiskt och hållbart sätt. Starka globala storbolag har numera ofta policys som uttrycker att de inte gör affärer med företag som inte följer internationella konventioner och regelverk, vilket också har påskyndat omställningen och givit dessa impact bolag konkurrensfördelar.

Vad krävs för att få ett ISO 14001-certifikat?

ISO står för International Organization for Standardization och företräds i Sverige av Svenska Institutet för Standarder (SIS). ISO 14001 är en sammanfattande standard som behandlar miljöledning, d.v.s. tekniker och metoder för att styra och utveckla organisationens miljöarbete.

Standarden kan användas av alla typer av organisationer och företag i samtliga branscher. För att certifieras enligt ISO 14001 krävs att:

 • organisationens kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas.
 • systemet är dokumenterat.
 • systemet ingår som en naturlig del i organisationens verksamhet.
 • system och dokumentation underhålls kontinuerligt.

Verksamheten ska granskas av ett ackrediterat certifieringsorgan som fastställer att den lever upp till kraven i ISO 14001.

Vilka miljömärkningar passar mitt bolag?

Miljömärkningar blir en allt viktigare del av varumärkesprofileringen i alla branscher. Några av de vanligaste miljömärkningarna är:

 •    Svanen – Nordens officiella miljömärkning för varor och tjänster. Märkningen hanteras av Miljömärkning Sverige AB.
 • EU Ecolabel – EU:s officiella miljömärkning, som liksom Svanen hanteras av Miljömärkning Sverige AB. Märkningen avser produkter, som granskas ur ett livscykelperspektiv och ska möta en lång rad kvalitets-, miljö- och funktionskrav.
 • Bra Miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning för varor och tjänster.
 • FSC – Forest Stewardship Council tillhandahåller miljömässiga riktlinjer för skogsbruk.
 • KRAV – En märkning av livsmedel som har framställts utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller GMO.
Hur fungerar miljöcertifiering av byggnader?

Både nybyggda och befintliga byggnader kan förses med olika miljömärkningar och -certifieringar. Några av dem är:

 • Svanen – Nybyggda hus kan Svanenmärkas om de lever upp till olika krav på bland annat god isolering, effektiv ventilation och låg energianvändning.
 • Miljöbyggnad – En miljöcertifiering för nybyggnation i graderna brons, silver och guld.
 • BREEAMBuilding Research Establishment Environmental Assessment Method är världens mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader och kan appliceras på både nya och befintliga byggnader.
monstreablad

Finansiering som skapar växtkraft. Prata hållbar tillväxt med DBT

Steg 1 av 3
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
Steg 2 av 3
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
Steg 3 av 3
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för tillväxtresa mot nya höjder.
Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering.

Företagande
monstreablad
Läs mer om företag som visar vägen.
Till artikeln

“Utöver miljövinsterna kan klimat- och miljörelaterade investeringar vara effektiva metoder för att skapa konkurrensfördelar och stärka företagets varumärkesprofil. “

Annika Vangstad
Head of Sales & Marketing, DBT

Finansiering
Tall Graphic Dark
13%
av företagarna anger tillgång lån och krediter som ett tillväxthinder