Statligt garantiprogram för finansiering till svenska tillväxtbolag

Lästid: 1 min

Statligt garantiprogram för finansiering till svenska tillväxtbolag. Därför behövs det.

I en nyligen publicerad debattartikel i Dagens Industri föreslår Alexis Kopylov, Michael Wolf och Günther Mårder från Företagarna att regeringen inrättar ett statligt nationellt garantiprogram, motsvarande de som Europeiska Investeringsfonden inrättat, skräddarsytt för svenska SME-tillväxtföretag. Styrkan med EIF-programmen har varit just att de inte enbart vänt sig till bankerna, utan att de också dragit nytta av andra typer av långivare. Urvalet av samarbetspartners har skett via en rigorös utvärderingsprocess för att säkerställa att alla når upp till EIF:s högt ställda krav. Erfarenheterna från EIF:s garantiprogram är bland annat att låntagande bolag visade på starkare tillväxt, men också en starkare motståndskraft under svåra tider, såsom under pandemi-åren (EIF WP 2019/56).

Det är tydligt att det finns ett stort behov av finansiering för SME-bolag. Vi grundade DBT Capital 2017 för att fylla tomrummet på marknaden för företagslån, och har sedan dess lånat ut över 2,5 miljarder kronor till svenska små och medelstora företag. Vi ser det som att varje utebliven sund investering, som kunde blivit av med ett fungerande garantiprogram, är en förlust för svenskt samhälle, arbetsmarknad och ekonomi.

Läs hela debattartikeln på di.se.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.