Att låna pengar är ett stort beslut och många företag känner sig osäkra inför ett sådant beslut. Det är viktigt att känna sig trygg och att låna av någon du litar på, precis som att du vill vara trygg med dina leverantörer eller samarbetspartners. Med många nya aktörer på marknaden kan det vara svårt att veta vem som egentligen går att lita på. Här har vi listat fyra fällor att undvika när du väljer långivare.

Fyra fällor att undvika när du väljer långivare

 

Otydliga avgifter

 

Många långivare har komplicerade avgiftsstrukturer med olika typer av månadsräntor, uppläggningsavgifter, aviavgifter och administrationsavgifter. Det försvårar för dig som kund att jämföra olika långivares erbjudanden och dessutom blir det svårt att veta vad du faktiskt kommer att betala i slutändan. Välj i stället en långivare som är tydlig med vad du betalar för.

 

Någon som pratar ”bankiska”

 

Alltför många långivare använder fortfarande komplexa facktermer och komplicerade ordval vilket skapar en barriär mellan långivare och låntagare. De kan till exempel prata om gäldenär och borgenär istället för långivare och låntagare. Med otydlighet kommer osäkerhet för dig som kund. Välj istället en långivare som pratar så du förstår.


bok-sidan

 

Långdragna processer utan insyn

 

Många låntagare upplever lånprocessen lite som en svart låda. Att de behöver skriva på långa avtal med mycket finstilt, att de inte får tillräckligt med information under processen och att de inte riktigt vet på vilka faktorer beslut om ränta, godkännande eller icke godkännande fattas. När processen drar ut på tiden riskerar du även att förlora den affärsmöjlighet du stod inför. Välj istället en långivare som är transparent och effektiv under lånprocessen.

 

Inlåsning och bindningstider

 

Vissa långivare pratar om att ”äga” kunden och ”äga” kundrelationen. Låneavtal är långa avtal och för dig som låntagare kan det kännas obehagligt att skriva under något om du känner dig osäker. Inlåsning och dyra avgifter för att ta sig ur ett lån kan kännas avskräckande. Välj istället en långivare med sunda villkor som passar just ditt företag.