Står du inför en expansionsmöjlighet och är i behov av finansiering? Vi på DBT delar här med oss av några av våra bästa tips när du ska söka ett lån till ditt företag.

Kom förberedd

 

Inför mötet med en finansiär är det viktigt att du som låntagare förbereder dig genom att tänka igenom vilka siffror du bör redovisa samt definierad vad syftet med lånet är. Ju mer information och underlag du kan ge långivaren desto mer trovärdig kommer du att framstå som. Målet är att få långivaren att se det du ser. All information som kan få långivaren att enkelt förstå din verksamhet, dina framtidsplaner och hur du tänkt nå dit är därför värdefull.

 

Tydliggör ändamålet för lånet

 

Beskriv tydligt ändamålet med lånet och hur det kommer att möjliggöra din tillväxt. En viktig del av en långivares analys är att förstå vad lånet ska användas till och på vilket sätt det kommer att påverka företagets framtidsutsikter. Därför var alltid tydlig med vad lånet ska gå till, varför det behövs och vilken effekt det kommer ha för bolaget. Om du till exempel behöver låna för att kunna köpa in en maskin så bör du kunna visa hur detta kommer att öka din produktionskapacitet. Samt vilken effekt dessa ökade volymer kommer att ha på din omsättning och ditt resultat.

sneakers-och-hogklackadeskor

 

Visa på din återbetalningsförmåga – lyft fram din återbetalningsplan

 

Långivaren kommer i första hand att utvärdera din förmåga att betala tillbaka lånet. Här kommer långivaren i första hand titta på din primära återbetalningsförmåga - det vill säga att långivaren kommer räkna på om din verksamhet kommer att generera tillräckligt med medel för att kunna täcka både lånets räntor och amorteringar. Det därför bra om du inför mötet är förberedd på att svara på frågor kring din verksamhets förmåga att återbetala lånet. För detta är det alltid bra med budget avseende intäkter, kostnader och kassaflöden. Det är även vara bra att innan tänka igenom hur lång tid din verksamhet kan tänkas behövas för att återbetala lånet.

I andra hand kommer långivaren titta på den sekundär återbetalningsförmåga, vilket syftar till säkerheterna som finns i bolaget. Långivaren kommer att göra en bedömning av hur lånet skulle kunna återbetalas i det fall din verksamhet mot förmodan inte utvecklas enligt plan, och att kassaflödena därmed inte täcker återbetalning av räntor och amortering. Det kan till exempel vara aktiepant, pant i fastighet/egendom, borgensförbindelser/ägare borgen, övriga tillgångar som maskiner eller lokaler, företagsinteckningar som kundfordringar eller inventarier. Helt enkelt medel som bolaget besitter som kan användas som säkerhet för lånet.

 

Visa att ni har genomförandeförmågan för att göra verklighet av planen

 

En långivare beviljar med större sannolikhet lån om du kan påvisa att teamet i ditt företag besitter genomförandeförmåga att göra verklighet av planen. När du lånar pengar från en bank eller företagslångivare har du antagligen ett bolag som har varit i gång några år och kanske ett team med ägare/styrning med olika erfarenheter från egenföretagande, bolagsstyrning och erfarenhet inom den bransch ni verkar inom. Långivaren kan titta både på enskilda personers erfarenhet och vilka roller som finns tillsatta i ett bolag. Om det till exempel finns en fungerande ekonomiavdelning indikerar det på att det också är ordning och reda på sifforna som resultatrapporter, balansräkning och likviditetsbudget.

På DBT lägger vi lika stort fokus på företagaren och teamet som verksamheten. Det är personerna bakom affären som gör skillnad!

Tre tips att ta med dig:

  • Var tydlig med syftet och ändamålet med krediten.
  • Kom förberedd med dokumentation som visar på återbetalningsförmåga
  • Gör inga lyckokalkyler, det drabbar bara dig som låntagare negativt i slutändan, försök att tänka så pass realistiskt som möjligt när du gör en budget.

 

New call-to-action