Flex Funding

Finansiering för både kort och lång sikt – anpassat för just ditt företag. 

Kort- och långsiktig finansiering

Finansiering för både kort och lång sikt. En lösning som är anpassad för just ditt företag och era möjligheter. 

  • Kombinerad finansieringslösning av Growth & Flow Funding från 3 MSEK upp till 30 MSEK 
  • Löptider mellan 1 år och 5 år
  • Amorteringsfrihet i upp till 6 månader
  • Säkerheter i form av bland annat företagsinteckningar, pantsättning och borgen
  • Få besked inom en vecka
För att möta morgondagens utmaningar behöver företag och entreprenörer tänka fundamentalt annorlunda än sina konkurrenter. För detta krävs en finansieringspartner som har en holistisk förståelse av er verksamhet och som bygger långsiktiga och givande samarbeten.
Vilka är grundkraven för att låna?
För att kunna göra en ansökan för företagslån hos oss på DBT behöver du ha ett registrerat aktiebolag. Företaget måste även vara aktivt och registrerat i Sverige och gärna ett bokslut registrerat hos bolagsverket.
Hur mycket kan jag låna?

Vi erbjuder företagslån mellan 3 - 30 miljoner kronor. 

Vilken ränta får jag?
Vi behandlar varje ansökan individuellt och den räntan som ett företag erhåller bestäms baserat på DBT:s interna bedömningar av företagets återbetalningsförmåga och säkerhetsstruktur.
Hur lång är återbetalningstiden?
Vi har amorteringstid mellan 1- 5 år på våra företagslån.
Kan jag lösa lånen i förtid?
Ja, det går att lösa lånen i förtid. Villkoren kring detta sätts individuellt för respektive låntagare.
Hur lång tid tar det att få ett företagslån från DBT?
Från att ni har skickat in en ansökan eller haft ett första möte med oss tar det ca 5 arbetsdagar tills ni har ett kreditbeslut från oss.
Vilken information behöver DBT ha från mig för att kunna komma tillbaka med ett beslut?

Bokföringsdata, budget och verksamhetsbeskrivning.

Vilka säkerheter behöver ni?

Bedömningen kring vilka säkerheter som DBT tar sker individuellt med varje låntagare. 

  • Företagsinteckning/företagshypotek 
  • Inteckning i fast egendom som byggnader eller mark
  • Personlig borgen
  • Moderbolagsborgen 
  • Aktiepant

DBT företagslån

Konsten att välja rätt finansiering

Riskkapital, affärsänglar, investerare, ALMI-lån, factoring och traditionellt banklån... Det är inte konstigt att många entreprenörer tycker att företagsfinansiering är lite snårigt. Därför har vi försökt göra det så enkelt som möjligt. 

De olika finansieringsalternativen har alla sina för- och nackdelar och passar olika bra beroende på i vilken fas ditt företag befinner sig i och vad pengarna ska finansiera. Läs mer om våra produkter eller kontakta oss så berättar vi mer.

Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering.