Adverty

Backed by DBT

"DBT Capital är snabba på att förstå techbolagens affär och dess utmaningar."

Niklas Bakos
Founder & Chief Strategy Officer, Adverty

Bakgrund

Adverty drog igång våren 2017 efter att ha letat startkapital i nästan ett år. Ambitionen var från början att göra annonsering i VR (virtual reality) och komma på hur annonser i den miljön kan se ut. Dock växte inte VR som de i början hade förväntat sig, så de fortsatte att jobba vidare med själva annonsformatet till ytterligare plattformar. Resultatet blev ett nytt format som lämpar sig väldigt bra för mobilspel. De kan använda en annons som egentligen är menad för en hemsida och göra om den till en billboard-annons i ett 3D-spel. 

Utmaning

Adverty börsnoterades i slutet av november 2018 för att komma åt kapital. 2023 behövde de ta in mer kapital, men ville inte göra en företrädesemission eftersom det för närvarande är stora rabatter kring kapitalisering av startup-bolag inom tech. 

DBT Support

DBT var då väldigt snabba på att förstå bolagets case och att de inte hörde hemma på den låga värdering som de hade då. Vi såg potentialen och kunde hjälpa Adverty med den typ av lånefinansiering de letade efter. Med fel finansiering hade företaget åkt på en utspädning, vilket aldrig är bra ur ett aktieägarperspektiv. 

Resultat

De ökade intäkterna med 225% under 2022 och har en prognos om 50 MSEK för 2023. Finansieringen från DBT Capital hjälper dem i strategin att nå sina mål.

Läs mer om våra lån
Adverty3

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.