SME-företagare som handlar med Storbritannien har säkert svårt att sova. Många förbereder sig för brexit allt de kan. Problemet är att framtidens handel också hänger på att engelsmännen själva bestämmer sig för vilka handelsregler som ska gälla sen. Det har de inte tid med nu.

Många myndigheter har bra information om hur små och medelstora företag kan förbereda sig för den 31 januari, som är det datum som gäller för brexit. Hur det blir i verkligheten är ändå inte helt klart. Kommer inget avtal till stånd under 2020 kan det ändå bli ett avtalslöst utträde ur EU.

Hur ska man då förbereda sig? Det är inte lätt. Kommerskollegium har en utmärkt checklista som du kan hämta här. Det handlar om vad du behöver göra när det gäller tullar, transporter, produktregler, dataöverföring och mycket mer.

Men problemet är att du kan förbereda dig till tänderna – du och ditt företag är ändå beroende av att även britterna skriver sina egna regler för tullar, produkter, dataöverföring och allt det andra. Jobbar de på det? Svårt att veta. Men utifrån ser det ut som om de är fullt upptagna med att gräla om själva utträdet.

Djävulen bor i detaljerna, brukar man säga. Och i det här fallet tror jag det är sannare än någonsin. Avsaknaden av detaljregler kan leda till att containrar med varor fastnar i hamnar, att tillstånd som är utfärdade i EU inte längre gäller i UK, att intyg och certifikat plötsligt blir värdelösa. Och nya blir svåra att ordna.

Helt utan regler kommer vi inte att stå. Om Storbritannien lämnar utan ett avtal med EU, förvandlas det till tredjeland, och då finns det andra handelsavtal som träder i kraft. WTO, till exempel, som reglerar handeln mellan 164 länder. Säger sig självt att det blir krångligare än EU, som efter brexit kommer att bestå av 27 länder.