Vad krävs av en ledare när företaget växer? Hur påverkas ledarskapet av bolagets olika tillväxtfaser? När är det dags för dig som VD att lämna projektledarskapet för ditt start-up och bli en företagsledare för ett bolag med fler anställda och komplexare verksamhet? DBT har tillsammans med vår partner Ledargymmet tagit fram en entreprenörsanalys som visar vilken typ av ledare du är och hur det påverkar din förmåga att leda i tillväxt.

Nya problem och utmaningar uppstår när företaget växer. Att starta ett bolag är en sak. Att skala upp är något helt annat. Komplexiteten ökar och då behöver företaget vidga sin expertis, forma kulturen och anpassa ledarskapet för att ta nästa steg på tillväxtresan.

 

Behöver du stöd i din utveckling under en tid då bolaget växer snabbt?

 

DBT vill ge dig som företagare tillgång till inspiration online eller via vårt nätverk av experter och samarbetspartners. Därför har vi tillsammans med vår partner Ledargymmet tagit fram en analys som hjälper dig att identifiera styrkor och utvecklingsområden hos dig som ledare. Analysen kan i kombination med coaching stödja dig i en tid där både du och företaget snabbt behöver utvecklas.

När företaget växer frågar sig ofta VDn;

"Vad krävs av mig som ledare?"
Många entreprenörer vill vara en Richard Branson eller Elon Musk. Men få vågar ta steget att verkligen utmana sig själva. Ledarskap i tillväxt handlar mycket om att välja andra strategier än tidigare. Att våga tänka stort, skalbart och agera utanför komfortzonen - om man får använda en gammal sliten klyscha, säger Helena Timander, från Ledargymmet.

bord-med-bok

 

Här ger vi några exempel på utmaningar du som ledare i ett tillväxtföretag kan komma att möta när företaget skalar upp:

 •  Digitalisering.
  När företaget växer, ökar behovet av nya affärsstöd och mer avancerade Tech lösningar. Försäljningen drar iväg och då blir det allt mer smärtsamt att leva med excel-filen. CRM-system, ekonomi- och affärsplattformar måste införas för att kunna följa uppverksamheten på ett kontrollerat sätt, och samtidigt saknas tiden eftersom verksamheten rullar på med ett allt högre tempo.

 •  Växa teamet.
  Bolaget växer och vi behöver bli fler. Verksamheten växer, nya kunder har strömmat in och alla i bolaget jobbar betydligt mycket mer än vad dygnets timmar räcker till för. Det blir dags att hitta fler kollegor och vidga kompetensen i företaget. Var hittar man nya talangfulla kollegor? Hur vet du att det är personer man verkligen behöver? Och vad får det för konsekvenser?

 • Tydlighet i struktur och roller.
  När teamet vuxit blir det viktigare med struktur och organisation. Vem gör vad, tydliga rollbeskrivningar, processer och arbetssätt. Du kanske har rekryterat in massvis med härliga och duktiga människor, men du känner att ni inte riktigt får ”valuta för pengarna”. Det är svårt att dra nytta av allas kompetens, och saker hamnar mellan stolarna – lite som att ”högerhanden inte vet vad vänsterhanden gör”. Du får känslan av att problemen som uppstår inte borde behöva uppstå om samarbetet fungerade bättre.

 •  Kulturen som verktyg.
  Företaget har vuxit. Kunderna fortsätter strömma in och ni har investerat i effektivt systemstöd. Många nya kollegor och medarbetare har börjat jobba. Hur säkerställer du då att företagets själ är tydlig för alla nykomlingar? Hur säkrar företaget att kunderna behandlas likvärdigt? Hur ser du till att den där smittande entusiasmen och engagemanget som du och dina första fem kollegor kände också är något som alla nyanställda känner? Vad behövs då för att alla ska kunna växa, både som individer och som team?

 

Vilken entreprenörsprofil är du?

 

För att du ska kunna hantera dessa situationer och genomföra det i organisationen, behöver du som ledare ställa några viktiga frågor. Vad innebär det för mig som ledare? Vad måste jag stärka eller utveckla för att lyckas?

Till analysen

Gör analysen och boka sedan en kostnadsfri ”PT-halvtimme” med Helena Timander och Karin Ulfhielm

När du växt ditt företag har du ofta jobbat mest med utsidan. Nu är det dags att jobba med insidan. Du och ditt lag behöver gå till gymmet, träna individuellt och tillsammans - utifrån era gemensamma mål. Helena och Karin har tränat individer, grupper, ledare, organisationer sedan långt före millenniumskiftet. Träningen ser helt annorlunda ut i dag än för 20 år sen. Nu handlar det om att bygga ledarskap och förtroende i alla led, hos alla individer; att utmana, stötta och leda utveckling i tider av stark transformation. Dagens ledarskap kräver mycket mer mod - både utåt och inåt. Modet att släppa taget, bjuda in och lita på andra. Här erbjuds du en halvtimmes kostnadsfri online-coaching så snart du är redo att utvecklas för att ta nästa steg.

helena-och-karin