close button
DBT-57 (kopia)
Hej! Jag heter Thomas och är Client Executive på DBT.

Redo att ta nästa steg i ditt företagande?

DBT erbjuder finansieringslösningar som hjälper företag att realisera sin innovations- och tillväxtpotential.

Berätta mer om era affärsidéer och tillväxtplaner, så hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

DBT-57 (kopia)
Ska vi börja med ditt företag och din e-post?
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
DBT-57 (kopia)
Trevligt att träffa dig!
Vilken tillväxtmöjlighet står du inför just nu?
DBT-57 (kopia)
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
och vi räknar med
att betala tillbaka inom
tid
DBT-57 (kopia)
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för att ta tillväxtresa mot nya höjder.
Inför vårt möte kan du även passa på att ladda ned DBTs Toolbox med några enkla kalkyler och modeller som kan hjälpa oss att se samma affärsmöjligheter som du gör.
§§
DBT-57 (kopia)
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Låt oss ta ett onlinemöte på 20 minuter.
dbt.seInsikterSWESTR - den nya referensräntan

SWESTR - den nya referensräntan

Från och med den 1 oktober 2021 publicerar Riksbanken sammansatta genomsnittsräntor och index baserade på SWESTR. SWESTR är en transaktionsbaserad referensränta i svenska kronor som kan användas i finansiella kontrakt. Avsikten är att SWESTR med tiden ska ersätta den tidigare referensräntan STIBOR.

SWESTR är en ny riskfri transaktionsbaserad referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Den bygger på faktiska transaktioner som genomförts med den kortaste löptiden - over night (O/N) i svenska kronor. SWESTR ska kunna användas som ett gemensamt riktmärke vid prissättning av finansiella kontrakt - som räntederivat, valutaderivat, och räntebärande värdepapper. SWESTR kommer även att användas vid prissättning av lån med rörlig ränta - i Sverige främst vid lån till företag.

 

Framtagandet och införandet av SWESTR är en del av en global reform av referensräntan där syftet är att ersätta interbankräntor som LIBOR och STIBOR. Till skillnad från de traditionella interbankräntorna som baseras på bankernas bud och bedömningar - så baseras SWESTR på genomförda transaktioner på penningmarknaden från en bankdag till nästa i svenska kronor. Det vill säga den ränta som aktörer på dagslånemarknaden betalar när de lånar av varandra från en dag till en annan (over night, O/N).

 

Skälet att SWESTR baseras på den kortaste löptiden är att den ska baseras på så många transaktioner som möjligt för att fortsätta vara trovärdig. På så sätt vill Riksbanken undvika att några få transaktioner eller aktörer kan påverka räntan. Tanken är att SWESTR ska reflektera den underliggande marknaden. 

 

max-presenterar-i-mote

Hur beräknas SWESTR:

SWESTR beräknas av Riksbanken utifrån rapporterad transaktionsdata. Transaktionerna ska ha följande egenskaper:

 

 • Transaktionerna är gjorda utan säkerhet
 • Transaktionerna leder till inlåning hos den rapporterade penningpolitiska motparten.
 • Löptiden är “över natten” (over-night, O/N) dvs från affärsdagen till nästkommande svensk bankdag.
 • Transaktionerna görs med en motpart ur någon av följande kategorier:
  • Banker och finansiella institut
  • Icke-finansiella bolag
  • Riksgäldskontoret

 • Lägsta transaktionsvolymen måste överstiga 10 miljoner kronor.

 

DBT använder idag STIBOR i våra låneprodukter och även i interna processer. Vi kommer anpassa oss till den nya referensräntan i relevanta produkter inom en snar framtid. Vi kommer att meddela våra kunder innan någon förändring görs.

Prenumerera på DBTs nyhetsbrev.